Hvordan afstiver man en væg?

Hvis man fjerner en væg er det nødvendigt at afstive væggen før man river den ned. Afstivningen skal overtage den bærende vægs funktion - dvs. den skal bære de laster som væggen tidligere har været påvirket af.

Måder at afstive en væg på

1) Jokke-afstivning, Illustration fra: www.danskebygningsmodeller.dk

Ved denne metode udhugges små åbninger i væggen således at der kan føres nogle stålprofiler igennem. Derved overføres trykket fra væggen uden om arbejdsstedet. Billedet foroven viser en dobbelt-jokke afstivning, hvor de øverste jokker forbindes til de nederste med træsstolper. Valg af stålprofiler og træstolper afhænger af størrelsen på lasterne og dimensionen fastsættes af en ingeniør.2) DIP-afstivning

Der udhugges huller langs væggens længde på 25-30 cm og med den nødvendige højde. I hullerne anbringes korte profilstykker parallelt med væggens længderetning. DIP-profilstykkerne udstøbes med mørtel over og under flangerne. Når mørtlen er hærdet kan vægfelter mellem dip og endevæg fjernes. De fremtidige dragere kan derefter lægges på plads.
Denne viste afstivning forudsætter at væggen erstattes med to stålprofiler. Dog kan der i også anvendes enkelte profiler, hvis DIP-afstivningen udføres med et UNP-profil.3) Pladeafstivning

På tilsvarende måde udhugges huller med en bestemt afstand hvorefter der føres nogle stålplader igennem. Stålpladerne understøttes typisk af træstolper eller 'soldater', der er midlertidige stålsøjler.

De midlertidige søjler kan købes eller fra byggemarkeder herunder bygmax.dk - Element Jumbostøttere Eller XL-byg.dk. Bemærk, at søjlerne naturligvis skal kunne forlænges til den nødvendige højde og kunne belastes med den nødvendige last.

Hvilken afstivningsform er bedst?
Såvidt, det er muligt, så er DIP afstivningen den billigste form for afstivning. Det giver også mere plads til håndværkeren at arbejde på idet der ikke er placeret gennemgående bjælker igennem væggen.
.

Skriv til os

Har du spørgsmål til dit vægprojekt, så er du velkommen til at kontakte os ved at skrive til os med formularen forneden. Ønsker du at blive ringet op, så skriv dit nummer med en besked forneden, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du kan også bruge vores mail-adresse: kontakt@engarch.dk